Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Cẩm nang hội viên

Cẩm nang hội viên


Tải xuống cẩm nang hội viên Health Share of Oregon hoặc Columbia Pacific CC tại đây:

Để yêu cầu bản in của cẩm nang hội viên, vui lòng liên hệ:

  • Dịch vụ CSKH Health Share: 503-416-8090 hoặc TTY 711
  • Dịch vụ CSKH Columbia Pacific: 855-722-8206 hoặc TTY 711

Lưu ý: Để xem tài liệu PDF, quý vị phải cài đặt chương trình Adobe Reader. Nhấp vào đây để tải xuống chương trình Adobe Reader miễn phí.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!