Thông báo quan trọng: Sau đây là thông báo quan trọng

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Welcome, CareOregon Dental Members.
Chúng tôi có thể giúp gì?

Quý vị có biết?

Việc đi khám nha khoa thường xuyên giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm biến chứng. Sức khỏe răng miệng có liên hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân. Bệnh tiểu đường và bệnh về nướu có quan hệ với nhau.
Tìm hiểm thêm
Biểu ngữ cho trang đích của hội viên