Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Tóm tắt các quyền lợi

Tóm tắt quyền lợi của quý vị.

Bảng dưới đây tóm tắt những quyền lợi chính trong gói CareOregon Dental. Những quyền lợi này, và mọi thông tin khác mà quý vị cần, đều có trong cẩm nang của quý vị. Nhấp vào đây để truy cập Cẩm nang hội viên Health Share hoặc Cẩm nang hội viên Columbia Pacific CCO.

 

Dental benefits

Chấp thuận/Giới thiệu?  Giới hạn dịch vụ? 
Exams, cleanings, X-rays* Không cần được chấp thuận/giới thiệu 

Ít nhất một buổi kiểm tra răng miệng và vệ sinh 12 tháng một lần cho người lớn.

Hai buổi kiểm tra răng miệng và vệ sinh 12 tháng một lần cho hội viên dưới 19 tuổi.
Dịch vụ phục hồi cơ bản (trám răng) Không cần được chấp thuận/giới thiệuKhông giới hạn 
Răng giả toàn phần và bán phần No authorization. Referral is subject to review. 

Chỉ dành cho hội viên đủ điều kiện hoặc người gặp tai nạn

Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để biết thông tin chi tiết.
Sealants* Không cần được chấp thuận/giới thiệu 5 năm một lần đối với trẻ bằng hoặc dưới 15 tuổi có răng hàm. 
Stainless steel crowns* Không cần được chấp thuận/giới thiệu Phê chuẩn theo hướng dẫn của OHP. Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để biết thông tin chi tiết. 
Nhổ răng khôn No authorization. Referral is subject to review. Không giới hạn 
Orthodontics (braces) and extractions (removing teeth) for braces Cần được chấp thuận  Phê chuẩn theo hướng dẫn của OHP.
Điều trị răng hàm mặt khẩn cấp hoặc cấp tốc Không cần được chấp thuận/giới thiệuKhông giới hạn 
Orthodontics (including braces)Preapproval is neededFor members under 21

 *Có thể sẽ áp dụng giới hạn bảo hiểm và/hoặc có thể phải phê duyệt trước A star (*) in the benefit charts means a service may be covered beyond the limits listed for members under 21, if medically necessary and appropriate.

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi bộ phận Chăm sóc khách hàng của CareOregon Dental theo số 503-416-1444, số miễn phí 888-440-9912 hoặc TTY 711.

Các chủ đề về quyền lợi

Nhấp vào một chủ đề bên dưới để xem thêm thông tin.

Thẻ hội viên cung cấp thông tin về các gói dịch vụ y tế chi trả bảo hiểm cho quý vị. Xem ảnh bên dưới để tìm hiểu về thẻ này.

Thẻ hội viên

Liên hệ Cơ quan Y tế Oregon:

 • Để tìm hiểu thông tin về việc đăng ký, bao gồm cả việc gia hạn, tình trạng đơn đăng ký, việc thay đổi CCO cũng như cập nhật tên/địa chỉ.

Cơ quan Y tế Oregon (OHA) điều hành chương trình Medicaid trên cả tiểu bang Oregon, được gọi là Gói Oregon Health (OHP).

Online: one.oregon.gov

Điện thoại: Số miễn phí 800-699-9075 hoặc TTY 711, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

 

Liên hệ Health Share of Oregon:

 • Để yêu cầu thay thế khi thẻ hội viên bị thất lạc hoặc mất cắp.
 • Để yêu cầu thay đổi gói dịch vụ y tế hoặc gói dịch vụ nha khoa trong Health Share.

Health Share là một Tổ chức Chăm sóc Phối hợp (CCO). Đây một trong hai CCO hoạt động theo OHA để phục vụ hội viên OHP ở khu vực ba hạt.

Online: healthshareoregon.org

Điện thoại: 503-416-8090, số miễn phí 888-519-3845 hoặc TTY 711, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Email: info@healthshareoregon.org

 

Liên hệ CareOregon:

 • Để yêu cầu thay đổi PCP hoặc tìm nhà cung cấp.
 • Để hỏi về các quyền lợi và điều kiện, chẳng hạn như:
  • Phạm vi bảo hiểm cho tôi có hiệu lực không?
  • Các loại thuốc hoặc dịch vụ nào không được bảo hiểm chi trả?
  • Tình trạng của đơn kháng nghị hoặc yêu cầu chấp thuận trước hiện như thế nào?
 • Để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, giải quyết vấn đề hoặc khi muốn gửi đơn khiếu nại.

CareOregon là một trong các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở khu vực ba hạt, hỗ trợ Health Share cung cấp dịch vụ y tế cho hội viên OHP.

Điện thoại: 503-416-4100, số miễn phí 800-224-4840, TTY 711, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Email: customerservice@careoregon.org 

Secure message: careoregon.org/portal

Facebook | Twitter

CareOregon xử lý rất nghiêm các trường hợp gian lận, lãng phí và hành vi sai trái. If you suspect that your benefits aren't being used correctly or want to report a case of fraud, waste or abuse, please contact EthicsPoint at 888-331-6524. Quý vị cũng có thể gửi đơn qua mạng tại EthicsPoint.

Cách gửi đơn khiếu nại/phiền trách

Nếu quý vị không hài lòng với CareOregon hoặc Health Share of Oregon, dịch vụ y tế hoặc nhà cung cấp, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại/phiền trách bất cứ lúc nào, trong mọi trường hợp ngoại trừ việc từ chối cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp hoặc bên đại diện được ủy quyền của quý vị cũng có thể thay mặt quý vị gửi đơn khiếu nại.

Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện. Just call Customer Service t 503-416-1460 or toll-free at 888-519-3845, or send us a letter to the address on page 73 of your member handbook, available on the Health Share of Oregon website.

Quý vị cũng có thể điền đơn khiếu nại và phản hồi tại đây:

CareOregon và Health Share of Oregon sẽ tiến hành giải quyết đơn khiếu nại/phiền trách của quý vị nhanh chóng tùy theo tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu. Nếu cần nhiều hơn 5 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị để thông báo lý do. Quý vị sẽ nhận được câu trả lời chính thức trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ không thông báo cho bất cứ ai khác về đơn khiếu nại của quý vị trừ phi quý vị yêu cầu.

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại tới:
Cơ quan Y tế Oregon (OHA)
Vui lòng gọi đến bộ phận Dịch vụ khách hàng OHP (CSU) theo số miễn phí 800-273-0557 hoặc bộ phận thanh tra của OHA theo số 503-947-2346 hoặc số miễn phí 877-642-0450. 

Khiếu nại và điều trần

Nếu chúng tôi từ chối, ngừng hoặc giảm một dịch vụ y tế mà nhà cung cấp của quý vị đã yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi thư Thông báo cách xử lý cho quý vị, trong đó trình bày rõ lý do chúng tôi đưa ra quyết định đó. Quý vị có quyền yêu cầu thay đổi quyết định đó bằng cách kháng nghị và yêu cầu một phiên điều trần công bằng của tiểu bang. Quý vị phải yêu cầu kháng nghị trong vòng tối đa là 60 ngày kể từ ngày trên thư Thông báo cách xử lý. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi thông báo từ chối trong đó nêu rõ một dịch vụ không được bảo hiểm chi trả nếu:

 • Quý vị không nhận được thông báo từ chối bằng văn bản, hoặc;
 • Nhà cung cấp của quý vị cho biết rằng quý vị cần phải thanh toán cho một dịch không được bảo hiểm chi trả.

For full instructions on the appeals process, please see page 71 of your member handbook, available on the Health Share of Oregon website.

Đơn kháng nghị của nhà cung cấp

Nhà cung cấp có quyền kháng nghị thay mặt cho quý vị khi yêu cầu của bác sĩ của họ bị một gói dịch vụ từ chối. Quý vị phải đồng ý với yêu cầu kháng nghị này bằng văn bản. Instructions for this process can be found on page 72 of your member handbook, available on the Health Share of Oregon website.

 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!