Thông báo quan trọng: Sau đây là thông báo quan trọng

Chọn ngôn ngữ

Chào mừng đến với CareOregon Dental
Chúng tôi có thể giúp gì?

 

 

Chúng tôi là gói dịch vụ nha khoa Medicaid chuyên cung cấp dịch vụ nha khoa cho  các hội viên gói Oregon Health (OHP) ở các hạt Multnomah, Clackamas, Washington và Tillamook.


Chúng tôi phục vụ:
Các hội viên Health Share of Oregon
Các hội viên Columbia Pacific CCO sống ở hạt Tillamook

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi:
Địa phương: 503-416-1444
Miễn phí: 888-440-9912 hoặc TTY 711

Giờ hoạt động: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu