Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chào mừng đến với CareOregon Dental
Chúng tôi có thể giúp gì?

 

 

Chúng tôi là gói dịch vụ nha khoa Medicaid chuyên cung cấp dịch vụ nha khoa cho  các hội viên gói Oregon Health (OHP) ở các hạt Multnomah, Clackamas, Washington và Tillamook.


Chúng tôi phục vụ:
Các hội viên Health Share of Oregon
Các hội viên Columbia Pacific CCO sống ở hạt Tillamook

Nếu quý vị có câu hỏi về gói CareOregon Dental của mình, vui lòng gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi:
Địa phương: 503-416-1444
Miễn phí: 888-440-9912 hoặc TTY 711

Giờ hoạt động: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

 

 

 


 

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!