Thông báo quan trọng: Sau đây là thông báo quan trọng

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Chụp x-quang răng miệng

một kỹ thuật viên đang chỉ vào máy chụp x-quang răng miệng

Chụp x-quang răng miệng là chụp lại hình ảnh của răng và xương. Hình ảnh này đóng vai trò thiết yếu trong quá trình điều trị nha khoa, kể cả nếu quý vị không có răng. Nó cho thấy những khu vực không thấy được khi khám bằng mắt thường. Ảnh chụp x-qung có thể dùng để:

  • Kiểm tra sâu răng.
  • Kiểm tra vùng xương xung quanh răng để phát hiện bệnh nha chu.
  • Kiểm tra xem phần trám răng có vấn đề gì không.
  • Kiểm tra xem có gì bất thường không.