Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đọc về: thông báo quan trọng dành cho hội viên

Phạm vi bảo hiểm nha khoa của OHP đối với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên không có giấy tờ

Nhấp vào câu hỏi bên dưới để xem câu trả lời.

Đáp: OHP đang bảo hiểm cho tôi! là chương trình của Oregon nhằm mang đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (gói Oregon Health hay OHP) cho tất cả trẻ em và trẻ vị thành niên ở tiểu bang, bất kể tình trạng nhập cư. Chương trình này bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, nha khoa và sức khỏe hành vi. Tất cả dịch vụ thuộc phạm vi bảo hiểm đều miễn phí. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ được chi trả, vui lòng truy cập oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/OHPcoversme.aspx

Đáp: Luật của tiểu bang nghiêm cấm việc chia sẻ dữ liệu chăm sóc sức khỏe và dữ liệu thành viên của chương trình này của tiểu bang với quan chức quản lý nhập cư và CareOregon cũng cam kết thực hiện điều này.

Đáp: Cơ quan Y tế Oregon bắt đầu chương trình này từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Người tham gia chương trình hiện nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO) cung cấp OHP ở khu vực của họ. CCO hỗ trợ mang đến cho quý vị nhà cung cấp, thuốc và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Đáp: Tất cả trẻ em dưới 19 tuổi (kể cả phụ nữ có thai) không có trạng thái cư trú hợp pháp và sống ở các hộ gia đình có mức thu nhập tối đa là 305 phần trăm mức nghèo liên bang (76.555 USD hằng năm đối với gia đình bốn người). Nghĩa là khoảng 17.000 người trẻ ở tiểu bang.

Đáp: Nếu có con đáp ứng các tiêu chí, quý vị nên đăng ký thông qua gói Oregon Health. Quý vị có thể đăng ký qua mạng hoặc gọi điện theo số: 800-699-9075 hoặc TTY 711. Những gia đình có trẻ em đã đăng ký trong chương trình CAWEM cần gọi đến Bộ phận dịch vụ khách hàng OHP theo số 800-273-0557. Có một số tổ chức cộng đồng được chứng nhận có thể hỗ trợ. Quý vị có thể xem các tổ chức đó tại healthcare.oregon.gov/Pages/find-help.aspxm.

Đáp: Chương trình này chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe hành vi và nha khoa giống như gói OHP Plus (Medicaid). Ví dụ: dịch vụ thăm khám, chăm sóc răng miệng, mắt kính và thuốc theo đơn Chương trình này cũng chi trả cho các xét nghiệm, x-quang, dịch vụ y tế tại bệnh viện, phiên dịch viên tại các buổi hẹn khám, các chuyến xe đi về từ phòng khám của nha sĩ và các chuyến đi tới các địa điểm khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Quý vị có thể xem tất cả quyền lợi trong Sổ tay gói Oregon Health.

Quý vị có thể xem miễn phí Sổ tay gói Oregon Health bằng các ngôn ngữ khác, với cỡ chữ lớn, bằng chữ nổi hoặc dưới một hình thức mà quý vị mong muốn bằng cách liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng gói Oregon Health tại oregonhealthplan.changes@dhsoha.state.or.us, 1-800-273-0557 hoặc 711.

Đáp: Gói nha khoa mà trẻ được cấp có thể giúp tìm nha sĩ đang chấp nhận bệnh nhân mới. Quý vị có thể yêu cầu một nha sĩ đáp ứng nhu cầu của mình, chẳng hạn như ở gần quý vị hoặc có nhân viên nói được hai thứ tiếng. Nếu gói nha khoa của quý vị là CareOregon Dental, quý vị có thể tìm nha sĩ trên trang web của chúng tôi.

Đáp: Chương trình này hoàn toàn sử dụng nguồn vốn của tiểu bang, chứ không phải chương trình Medicaid liên bang hoặc Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em (CHIP). Các quyền lợi giống như Medicaid, nhưng đây không phải một gói dịch vụ của chương trình Medicaid. Các gói của Medicaid sử dụng nguồn vốn của cả chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang. Các gói đó chỉ dành cho cư dân hợp pháp. Chương trình OHP đang bảo hiểm cho tôi hoàn toàn sử dụng nguồn vốn của tiểu bang và có thể chi trả cho tất cả những người đáp ứng quy định giới hạn về tuổi và thu nhập, bất kể tình trạng nhập cư.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!